Wat doen de “Budget Advies Teams”?

B.A.T. is opgericht om Inwoners van Enschede preventief te ondersteunen op het gebied van schulden/financiën. Dit doen we in 3 verschillende fases, namelijk:
1. Bespreekbaar maken van het onderwerp geld/financiën/schulden
2. Het kort en krachtige inventarisatie traject
3. Het advies/de doorverwijzing

1. Bespreekbaar Maken:
Tijdens ons pilotjaar bleek dat onze opzet uitermate geschikt is om de groep inwoners te bereiken die voor de reguliere schuldhulpverlening moeilijk bereikbaar is. Dit gebeurt veelal door voorlichtingen en presentaties in diverse settingen, maar onze vrijwilligers zijn ook aanwezig tijdens allerlei activiteiten in de wijken waar B.A.T. actief is. Doordat onze vrijwilligers op deze wijze het onderwerp financiën/schulden bespreekbaar maken zorgt dit er voor dat inwoners met een vraag hierover zich sneller wenden tot één van onze vrijwilligers. Zodra iemand zich op deze wijze bij ons meldt gaan we naar de volgende fase.

2. Het inventarisatie traject:
Nadat een inwoner zich meldt met een vraagstuk gaan we in 3 stappen te werk om binnen 2 weken een advies te kunnen uitbrengen.

Een informeel gesprek met een kopje koffie.
Tijdens het eerste gesprek maken we kennis met de inwoner en brengen de hulpvraag in kaart. Mocht het vraagstuk met een simpele ingreep op te lossen zijn dan zijn de verdere stappen niet meer nodig. Wanneer er toch een financieel overzicht moet worden gemaakt, wordt de inwoner gevraagd om op een 2e gesprek te komen en daarbij bankafschriften mee te nemen.

De inventarisatie.
Tijdens dit gesprek heeft de inwoner bankafschriften meegenomen, en waar nodig aanvullende stukken. Vanuit deze documenten maken wij een Inkomsten/uitgaven overzicht en proberen we eventuele schulden in kaart te brengen. Na dit gesprek wordt er een afspraak gemaakt voor het 3e (advies)gesprek.

Het adviesgesprek.
Alvorens dit gesprek wordt aangegaan heeft de vrijwilliger overleg gehad met één van onze coördinatoren om zo het juiste advies te waarborgen. Tijdens dit gesprek worden er adviezen gegeven op basis van het gemaakte overzicht. Mocht hierbij verdere hulp nodig zijn dan maken wij gebruik van de partijen die reeds in Enschede voorhanden zijn.

3. De doorverwijzing:
De eventueel verdere hulp zal gedaan worden door partijen die reeds in Enschede voorhanden zijn, zoals bij Humanitas, Stadsbank Oost, Power etc. Deze doorverwijzing zal altijd een warme overdracht zijn waarin de vrijwilliger daadwerkelijk met de inwoner meegaat om zo de overdracht soepel te laten verlopen. De overdracht gaat onder begeleiding van het gecreëerde overzicht, waardoor een nieuwe intake overbodig wordt. Dit bevorderd op de langere termijn de snelheid waarmee de deelnemer geholpen wordt.

Print Friendly, PDF & Email